Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM14 885 9757 959204 080190 1585 5682 719 2391 419317 973149 7011 511 7427 6473 165 121407 0325 118 51017 2561 025 60931 7623 163461-
Pohľadávky podielového fondu962 3261 5429 3882 570702148 20632732 9968 32150 879462247 48527 469306 7202 859116 5415 32611168-
Dlhové cenné papiere5 259 6191 77184 89828 2253691 131 34743119 06640 261394 3132 1391 237 152128 5361 904 7533 382175 9056 396566188-
Majetkové účasti4 970 0561 20335 20071 6673 529558 75062155 80559 216497 1451 7761 101 99657 7332 052 7354 780461 6773 3492 255157-
Podielové listy investičných fondov2 460 7583 39765 78183 232358550 726398104 24938 851328 532682364 69471 700621 0544 178217 4915 03622927-
Nefinančné aktíva488 65907 7800317195 85601 4521 57589 6902 31520 15380 54432 44525745 26410 75701-
Ostatné aktíva a finančné deriváty744 548461 0324 465292134 354294 4031 480151 181274193 64041 049200 8021 8018 730898220-
Prijaté vklady a úvery524 606337551 98461871 073188322 96220 1731 040272 80024 432110 16367815 2361 65700-
Vydané podielové listy13 720 3057 836202 453187 7664 8212 605 9681 338315 435144 1681 336 0076 5212 701 255343 7344 814 21714 7521 000 39028 6893 156458-
Ostatné pasíva a finančné deriváty641 0809087440812642 196631 7062 570155 56386191 06138 872194 1271 8429 9831 41683-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt