Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM14 063 7847 626194 329174 9715 5452 598 1981 289304 192138 7971 442 6987 1062 968 921391 3454 833 61317 451942 44230 5392 915433-
Pohľadávky podielového fondu945 6841 7239 5352 973629155 80330232 2318 15054 310525233 48125 910306 1502 881105 4645 19110445-
Dlhové cenné papiere5 175 1821 71184 44028 7554141 110 26439121 01738 713389 8172 0371 211 820128 7361 870 8293 318176 2595 972551175-
Majetkové účasti4 395 9631 10530 49760 6462 783499 56558150 60152 874447 5191 433951 86651 0811 809 0224 886425 6893 2482 039173-
Podielové listy investičných fondov2 292 8873 01461 49377 373300511 52935494 19535 794311 692611351 25365 865587 3793 849183 3824 45920125-
Nefinančné aktíva472 17707 40101 100190 68101 4331 47686 1812 36620 35875 86727 62028146 48610 65101-
Ostatné aktíva a finančné deriváty781 874739645 226319130 356134 7141 789153 179135200 14343 885232 6102 2245 1641 0181813-
Prijaté vklady a úvery529 010367322 26059571 76888302 78519 9161 073269 54623 573117 42267615 9881 62400-
Vydané podielové listy12 817 9387 499192 641170 5804 7972 482 2971 224301 404133 4931 267 3065 9392 487 106326 4964 480 40914 983909 85127 4442 901431-
Ostatné pasíva a finančné deriváty716 882919642 13315244 131571 9602 510155 47694212 26641 283235 7801 83316 6031 471162-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt