Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM14 093 6017 626194 341173 7105 5452 598 1981 289304 192138 7971 443 4327 1062 972 441391 3454 833 61317 451969 53730 2532 915433-
Pohľadávky podielového fondu950 8281 7239 5362 712629155 80330232 2318 15052 789525235 12325 910306 1502 881110 8175 11810445-
Dlhové cenné papiere5 178 3211 71184 44228 7544141 110 26439121 01738 713388 9622 0371 212 785128 7361 870 8293 318179 2905 969551175-
Majetkové účasti4 396 2531 10530 50760 6463 619499 56558150 60152 874450 0121 433951 60951 0811 809 0224 886423 0143 1282 039173-
Podielové listy investičných fondov2 307 2073 01461 49377 373300511 52935494 19535 794311 924611352 26765 865587 3793 849196 4684 44720125-
Nefinančné aktíva468 32907 4010264190 68101 4331 47686 2272 36620 34775 86727 62028143 44310 65101-
Ostatné aktíva a finančné deriváty792 646739644 227319130 356134 7141 789153 520135200 31043 885232 6102 22416 5069391813-
Prijaté vklady a úvery526 886367322 25759571 76888302 78519 9571 029267 82623 573117 42267615 5961 62000-
Vydané podielové listy12 850 6577 499192 651170 5084 7972 482 2971 224301 404133 4931 267 1425 9832 491 454326 4964 480 40914 983938 68327 1642 901431-
Ostatné pasíva a finančné deriváty716 1069196394515244 131571 9602 510156 33594213 16241 283235 7801 83315 2581 469162-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt