Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM13 777 8097 440188 911168 8795 7562 538 8191 279300 910133 1461 440 7806 9732 905 654396 6104 713 47518 529916 37229 6882 808439-
Pohľadávky podielového fondu969 8971 7319 7193 305574158 12231633 6558 01052 453562242 41126 102322 7363 005101 6395 11812945-
Dlhové cenné papiere5 124 9331 60483 03527 7324311 090 40039120 02538 184389 3081 9801 200 804129 4821 853 7373 429178 0365 667530182-
Majetkové účasti4 173 5271 00728 60257 2943 950479 88957049 53949 198443 8991 368900 07549 3591 702 8145 888394 4413 1421 942174-
Podielové listy investičných fondov2 225 4772 95159 33975 315264492 61933991 48834 614300 772582341 33165 389568 3003 819183 9024 13019725-
Nefinančné aktíva461 75007 2850287186 56001 4251 41386 5252 34320 60575 86725 10329843 12110 66801-
Ostatné aktíva a finančné deriváty822 2271469325 235253131 229154 7791 727167 821137200 42650 410240 7862 09015 2319621112-
Prijaté vklady a úvery546 676367982 39661370 98888072 74420 4781 021273 29323 504132 36466715 1751 62000-
Vydané podielové listy12 489 0647 308187 159164 9575 0042 420 5441 200298 329128 0221 249 9995 8592 423 032325 9724 338 18616 061886 46926 5992 797437-
Ostatné pasíva a finančné deriváty742 149959501 52614747 285681 7752 375170 30592209 32747 140242 9201 88114 7281 469122-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt