Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM13 764 3077 440188 909169 5285 7562 538 8191 279300 910133 1461 439 4866 6332 905 654396 6104 713 47518 334903 76329 9742 808439-
Pohľadávky podielového fondu966 6101 7319 7193 346574158 12231633 6558 01052 561553242 41126 102322 7362 94198 2065 19112945-
Dlhové cenné papiere5 125 4931 60483 03327 7324311 090 40039120 02538 184388 8791 9801 200 804129 4821 853 7374 688177 7645 670530182-
Majetkové účasti4 170 7211 00728 60157 2923 039479 88957049 53849 198443 1241 373900 07749 3601 702 8134 552394 5343 2621 941174-
Podielové listy investičných fondov2 217 2682 95159 33975 315264492 61933991 48834 614300 672577341 33165 389568 3003 789175 8164 14219725-
Nefinančné aktíva464 21207 28501 195186 56001 4251 41386 4792 02720 60575 86725 10327445 05810 66801-
Ostatné aktíva a finančné deriváty820 0031469325 843253131 229154 7791 727167 771123200 42650 410240 7862 08912 3851 0411112-
Prijaté vklady a úvery547 175367982 36861370 98888072 74320 419954273 29323 504132 36459615 8951 62400-
Vydané podielové listy12 475 5577 308187 159165 0245 0042 420 5441 200298 329128 0221 248 8725 6112 423 032325 9724 338 18615 961874 08926 8792 797437-
Ostatné pasíva a finančné deriváty741 619959502 13514747 285681 7752 376170 19968209 32747 140242 9201 81913 7791 471122-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt