Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM12 975 4127 069176 546153 5685 5602 402 6021 251287 196122 3771 426 8266 5102 692 011395 6814 395 62217 924851 16229 3132 471405-
Pohľadávky podielového fondu1 059 8481 76912 0244 070534178 30430834 0878 45459 490579263 39129 081360 3022 85198 7875 3989747-
Dlhové cenné papiere4 785 8781 37978 98626 3864551 026 91441118 60935 762376 3061 7811 108 308122 6321 702 2163 296176 4255 391510154-
Majetkové účasti3 616 3121 14224 13748 3732 880414 66160044 84343 641392 4551 195764 76345 4881 476 9555 438344 5073 0461 676170-
Podielové listy investičných fondov2 076 4332 66353 12769 416261460 58129382 04831 177280 713548319 25760 764536 4193 881171 2333 76717722-
Nefinančné aktíva454 26707 17801 134180 41701 3821 37185 6102 26219 89874 86224 06637044 82610 63601-
Ostatné aktíva a finančné deriváty982 6651171 0955 325296141 72586 2251 972232 250144216 39362 849295 6632 08915 3851 0751111-
Prijaté vklady a úvery586 606339582 69269671 079107942 85425 098936289 20723 881144 74667221 1881 59500-
Vydané podielové listy11 465 6016 867174 192149 0684 6952 272 0961 186283 658116 7111 166 8665 4872 156 762312 3163 951 57715 822818 09426 2502 455403-
Ostatné pasíva a finančné deriváty923 2721701 4011 80717659 426582 7482 811234 86386246 04559 482299 3031 47711 8801 469142-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt