Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM14 108 6787 498196 242184 3356 0902 544 3691 304319 083140 1101 508 1067 3522 926 171403 8824 836 13618 989973 89330 3912 964428-
Pohľadávky podielového fondu923 2001 9427 8703 425494132 77829536 8918 04751 003489244 74828 596296 6893 314100 5955 60613638-
Dlhové cenné papiere5 177 1611 20883 72528 2584521 074 97256124 54540 486400 9382 0621 195 997133 0951 898 5093 341183 1415 382524177-
Majetkové účasti4 503 1831 24132 06767 7454 323525 65759156 63952 785486 4881 757962 63953 7841 807 9725 703437 7313 4302 079174-
Podielové listy investičných fondov2 335 9273 07364 77978 641273521 19834095 53435 984319 562665348 32368 525593 4563 959197 0374 22621827-
Nefinančné aktíva446 12806 9870311178 550131 3741 32381 7642 13920 59174 86222 95238844 01110 57901-
Ostatné aktíva a finančné deriváty723 071348116 267237111 21484 0981 485168 350240153 87245 018216 5612 28211 3781 169710-
Prijaté vklady a úvery515 11816631 58268667 80597422 79919 885842269 16923 871107 74396516 5771 60100-
Vydané podielové listy12 948 6137 423194 722179 5795 2312 439 5721 241316 101135 1881 315 1096 4272 489 847337 7874 524 56016 482947 40327 4542 953427-
Ostatné pasíva a finančné deriváty644 662748543 17317436 990572 2372 119173 11382166 82842 227203 8341 5869 9131 336111-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt