Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM13 825 8027 318190 781178 2185 6832 497 4861 236312 596136 3811 488 6656 5762 866 577395 2774 716 44918 543969 45030 0692 812405-
Pohľadávky podielového fondu927 7351 9398 3073 931544140 36127535 0167 67852 552447234 57229 756306 2212 93296 7466 05814237-
Dlhové cenné papiere5 206 2771 17483 95229 6454511 084 02052128 03141 304402 7811 8471 174 335133 8501 903 6113 469211 7215 052512175-
Majetkové účasti4 196 6491 19829 32261 7343 897494 49956354 30449 915464 3401 658882 81951 5751 675 6605 518414 0293 1721 946149-
Podielové listy investičných fondov2 244 5772 94361 64376 424270489 54432389 44634 804310 658643336 67264 580577 9583 833190 5793 93620228-
Nefinančné aktíva432 47906 7780311173 332131 2671 23481 7021 76520 40570 12721 13450042 99510 62301-
Ostatné aktíva a finančné deriváty818 074647786 485209115 730114 5291 445176 633218217 77245 387231 8652 29113 3811 228915-
Prijaté vklady a úvery509 51427932 07478967 46887413 09621 519765250 91922 422120 01556216 4831 66500-
Vydané podielové listy12 542 8497 227188 931172 7674 7422 383 5461 171308 944131 1041 284 9995 6622 377 369328 8254 360 32716 077939 95026 9862 793403-
Ostatné pasíva a finančné deriváty773 551891 0563 38015246 469552 9092 188182 149150238 29144 029236 1072 01313 0171 418182-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt