Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM13 374 5867 236186 568174 3005 4982 410 3171 200308 063132 4171 524 3846 0852 667 044402 5504 566 80819 351928 85829 5482 718410-
Pohľadávky podielového fondu920 4071 9698 5813 636398137 45827134 7807 50759 873316230 38833 582296 5264 04794 5776 09014353-
Dlhové cenné papiere4 934 3461 13881 56129 3914651 039 16149123 97539 678397 3321 6521 064 262131 4671 813 1463 352202 2024 585496170-
Majetkové účasti4 061 1141 17028 84858 6983 763479 26353650 55248 519455 4521 430842 58550 8061 635 8875 437392 7533 0371 891150-
Podielové listy investičných fondov2 188 4882 91560 26275 397250477 57031893 22933 869320 268796310 88462 565556 9633 827185 2993 79617927-
Nefinančné aktíva422 96006 5800308169 64301 1141 18479 1371 74620 55570 12719 51954941 24410 94302-
Ostatné aktíva a finančné deriváty847 265447387 180313107 223244 4141 659212 321143198 37254 001244 7642 13912 7861 09689-
Prijaté vklady a úvery474 36217741 76774265 76595823 06720 138758241 94222 26298 77592515 0171 64000-
Vydané podielové listy12 111 6867 146184 944168 6574 6222 306 0171 127305 278127 2621 287 1305 2182 220 667327 4574 220 98715 684898 99026 4062 706409-
Ostatné pasíva a finančné deriváty788 694898603 87813738 533662 2012 084217 119108204 42752 833247 0412 90014 8511 501111-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt