Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM13 075 4657 021183 384170 6795 2552 341 0071 142303 624132 5781 461 1276 4432 588 914389 0924 524 46517 946909 44529 1092 667403-
Pohľadávky podielového fondu899 6731 8818 8144 353366133 99522934 8917 22551 993361232 20830 819288 3773 44694 2396 08513555-
Dlhové cenné papiere4 797 2361 13180 73728 6254781 003 92646119 54837 823394 0411 4951 031 397132 0361 757 1503 343200 0714 503474165-
Majetkové účasti4 012 3081 14027 70457 3013 681466 45451651 99549 324442 4581 410827 63250 9551 635 4394 988385 9873 0031 865143-
Podielové listy investičných fondov2 144 9702 80059 06373 919210467 35731591 66533 154312 873506302 17362 679554 5473 725176 1213 58817626-
Nefinančné aktíva415 48506 3800310168 08601 0881 10079 5252 52219 21066 89418 62846840 06110 90804-
Ostatné aktíva a finančné deriváty805 787686876 481211101 189364 4373 952180 237148176 29445 706270 3231 97712 9651 023169-
Prijaté vklady a úvery473 74017681 81173964 875185792 75219 405765242 81919 588102 21351615 0131 67900-
Vydané podielové listy11 850 1426 926181 566165 7824 4042 237 9201 066300 736125 0111 257 5855 5912 160 559324 2604 152 94615 206880 56326 0632 647401-
Ostatné pasíva a finančné deriváty751 662941 0503 08711238 210562 3084 817184 13489185 53845 250269 3042 29913 8691 367212-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt