Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM12 147 2066 694175 369156 4594 7892 203 8591 050292 863123 3961 396 6796 0692 327 764382 9914 163 68117 117856 20928 2812 400377-
Pohľadávky podielového fondu863 7131 8249 3744 088328135 21223432 3116 67150 771256221 23827 709276 2802 88388 0286 12814145-
Dlhové cenné papiere4 549 6321 20179 24127 795463962 90834119 24034 892383 4691 427929 352130 3031 661 0873 312209 6244 457434160-
Majetkové účasti3 584 2151 08024 35448 1193 244413 19147150 71245 544410 9521 232720 75747 8291 461 9224 424345 4842 7771 666134-
Podielové listy investičných fondov2 019 6262 54455 30870 527199433 82627585 02831 434299 695485279 27363 128525 6513 439165 4253 15115323-
Nefinančné aktíva405 26106 2630308162 19001 08696476 0842 51719 57866 89417 0961 32039 69810 92506-
Ostatné aktíva a finančné deriváty724 753468285 93024796 532354 4833 892175 707154157 56547 127221 6421 7397 95384349-
Prijaté vklady a úvery451 00107591 47962660 771175482 73522 384662237 15819 94284 0591 36616 6041 69000-
Vydané podielové listy11 047 9846 615173 491151 9714 0262 107 791979289 962116 4791 199 3225 2961 934 392316 9253 865 28614 393832 07925 2992 390374-
Ostatné pasíva a finančné deriváty648 303791 1253 00814035 294522 3524 182174 975113156 21646 122214 3361 4347 5261 29282-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt