Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM12 829 1326 818184 454179 3614 8592 261 5191 020311 372133 7151 512 1326 0862 446 063397 6054 422 87015 190912 77429 1102 672363-
Pohľadávky podielového fondu891 2691 8607 8074 392328133 27321035 7356 78949 196277223 27226 842294 8102 74497 1826 17814137-
Dlhové cenné papiere4 614 8231 18080 69729 572297962 88333120 30236 563397 6111 427930 976133 1401 697 5633 253213 7454 758430164-
Majetkové účasti4 033 3571 04228 74459 8003 524473 32244657 01551 494472 8501 282816 80350 6501 623 0043 567384 5032 9581 922113-
Podielové listy investičných fondov2 119 6032 67560 34178 231185442 56830292 98033 702319 615521285 93468 336557 7083 137169 7413 37017126-
Nefinančné aktíva396 71506 0990309159 732091885375 4492 44519 61964 06616 1061 16538 66710 945014-
Ostatné aktíva a finančné deriváty773 359607667 36521389 740284 4234 315197 408131169 46154 570233 6771 3248 937900710-
Prijaté vklady a úvery439 73607471 49462361 540195242 74220 485551223 06320 73290 6121 26913 4431 68304-
Vydané podielové listy11 673 6586 755182 656174 1904 1072 167 071962308 088126 2111 293 4625 4472 057 379324 6644 092 69612 722887 23626 0952 662355-
Ostatné pasíva a finančné deriváty715 791631 0533 67512932 906372 7604 763198 18588165 63152 218239 5571 23412 0951 331134-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt