Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM12 615 3716 655184 111178 9134 7202 231 829986310 282132 9221 491 9296 1152 379 875412 9904 333 14714 928892 33129 5372 644352-
Pohľadávky podielového fondu898 8901 8478 2545 095264133 24620037 7397 20053 131292221 73628 382299 8202 42392 5406 37014237-
Dlhové cenné papiere4 579 2441 18081 33929 732298962 72330120 52436 632393 2961 461915 335137 4341 678 3953 381211 9214 748429169-
Majetkové účasti3 898 53099327 54859 2453 466462 07743855 42450 331466 7231 306777 69948 6901 559 9953 620375 7642 9111 893101-
Podielové listy investičných fondov2 079 2962 56260 21377 535177433 93829490 95133 622319 749506280 03667 085540 3462 997165 5793 47315625-
Nefinančné aktíva384 95406 0120308155 874091577671 3402 44119 68664 06613 2381 21437 64311 104014-
Ostatné aktíva a finančné deriváty774 459737447 30421083 971254 7324 360187 690107165 38367 333241 3521 2938 886932236-
Prijaté vklady a úvery425 54507611 49561261 615305232 81321 043552211 15220 70287 1011 44413 7841 71204-
Vydané podielové listy11 458 1706 589182 073173 8483 9852 135 147920307 206125 1641 284 1905 4762 000 618326 3413 996 61412 256867 41126 5082 626340-
Ostatné pasíva a finančné deriváty731 698671 2833 56912035 066362 5524 945186 69387168 12065 953249 4371 24311 1361 318187-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt