Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM12 382 0246 652183 030173 6274 4422 203 6101 115307 368130 3071 505 1376 0192 295 471402 3074 242 82414 147872 37829 5992 578344-
Pohľadávky podielového fondu860 9871 9268 3354 822212130 49917937 8646 99248 732281208 38726 459289 5512 01188 0426 33414437-
Dlhové cenné papiere4 577 2521 16981 86929 902246955 40329119 91236 669405 3841 455907 843141 3411 673 5133 416213 2875 009425168-
Majetkové účasti3 758 75898426 50156 4243 337447 68059153 93748 405470 3901 312733 57346 2421 498 3753 532362 4442 8251 834100-
Podielové listy investičných fondov2 043 8922 52559 93275 663156428 64328890 70633 555314 423495270 78666 580531 1202 889162 4543 44415725-
Nefinančné aktíva373 38305 7410301153 456090571067 5552 35518 48563 30812 34489935 86411 127010-
Ostatné aktíva a finančné deriváty767 741486526 81619087 928274 0443 974198 654118156 39558 370237 9201 39910 289859184-
Prijaté vklady a úvery416 58107541 58260764 452355262 73622 044520207 94621 47476 8231 09314 1381 64006-
Vydané podielové listy11 248 8596 581181 383169 0093 6142 106 2611 076304 176122 9691 285 1375 4371 935 076323 5503 918 05211 616844 60326 6182 554331-
Ostatné pasíva a finančné deriváty716 620728933 03422632 89642 6694 606197 95761152 45057 280247 9591 45313 6371 341276-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt