Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM12 264 1576 606184 670179 0283 4542 196 0671 101301 260130 9701 489 4506 0482 241 821393 7144 192 02713 496890 88629 5582 608352-
Pohľadávky podielového fondu826 4061 8987 4324 647224125 62217336 5057 20649 122260202 89023 417272 5631 81485 8916 37413657-
Dlhové cenné papiere4 507 9871 19882 15729 400240946 41826119 60236 051398 2411 479874 306142 4631 646 1783 246221 3424 846428166-
Majetkové účasti3 826 47196527 24260 9902 546462 08057551 23749 139496 1281 347741 55146 2281 499 9613 456377 9322 8511 87393-
Podielové listy investičných fondov2 038 1132 51961 42877 220152428 94829388 37833 961313 027511257 51168 296535 2052 855164 1283 43916723-
Nefinančné aktíva364 04505 7620111150 506090690663 2212 33718 01663 30811 80767834 96611 19309-
Ostatné aktíva a finančné deriváty701 119266476 76918082 493304 6313 707169 711113147 53850 001226 3171 4466 63085534-
Prijaté vklady a úvery385 15617161 32061660 659355332 60818 671484196 02921 00166 10084213 6781 65304-
Vydané podielové listy11 259 1126 568183 117174 7872 7462 107 4461 053298 257124 2971 301 1345 4911 911 405323 6763 907 76711 206869 91826 4922 603346-
Ostatné pasíva a finančné deriváty619 911378352 9198927 961122 4714 066169 64272134 39649 033218 1711 4637 2901 41372-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt