Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM12 040 0586 415181 388161 8982 7392 165 9861 054294 085128 8021 494 1955 8472 173 180388 9254 098 44711 364892 77729 0822 558372-
Pohľadávky podielového fondu822 6371 7598 3824 274237124 60513935 6506 73851 328316196 33322 206279 2462 26782 3696 45212659-
Dlhové cenné papiere4 466 9881 26981 95229 240224939 91028120 18037 125400 8641 343836 469140 7401 621 1512 961248 1074 653425162-
Majetkové účasti3 667 21893625 75357 6191 986450 58755649 68047 704491 5841 315705 44443 7831 422 2972 732360 2632 8011 826116-
Podielové listy investičných fondov1 985 6022 40659 17264 32173421 66130082 75132 679310 332527248 41066 056533 8472 037157 5463 26016222-
Nefinančné aktíva352 78205 516075147 290181 13082761 9942 22418 32458 50410 61871934 04911 18408-
Ostatné aktíva a finančné deriváty744 792466136 44414381 933134 6943 724178 095122168 16257 635231 29064910 444733195-
Prijaté vklady a úvery386 61877851 20728961 492196182 41419 797463184 58720 05975 22752117 1971 73802-
Vydané podielové listy10 956 9846 335179 746157 6912 3532 074 1941 027290 916121 8971 295 0675 3091 823 153312 7353 785 21010 006861 81025 9202 534355-
Ostatné pasíva a finančné deriváty696 483738512 9999630 29872 5514 495179 33074165 43856 134238 01286913 7701 4242315-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt