Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM11 782 6656 259179 192158 2092 7722 119 632974288 887126 1941 464 4225 9402 138 831386 0103 996 70311 076865 21128 6382 488366-
Pohľadávky podielového fondu742 0691 7278 2554 895218120 25513338 1046 82650 999352127 54921 894272 3802 17079 7266 26013169-
Dlhové cenné papiere4 386 2581 24282 47629 028215928 67728120 28236 650397 0541 370818 710139 7981 577 2922 930244 9864 784422158-
Majetkové účasti3 530 48596024 72755 7232 029433 75250047 41045 553475 1151 371678 84840 5981 369 2722 438347 3522 7811 758106-
Podielové listy investičných fondov1 935 3802 27457 46262 61471405 47128477 23032 113304 093520247 62264 427526 4921 785149 6873 01616222-
Nefinančné aktíva349 83305 391075147 164181 15376660 7752 21517 82658 50410 58687533 00511 17505-
Ostatné aktíva a finančné deriváty838 635568815 94815884 313114 7094 284176 389111248 27760 788240 68187810 454622166-
Prijaté vklady a úvery337 45568671 03428961 267206292 32319 503466138 13519 89973 39582616 7771 84902-
Vydané podielové listy10 682 2786 176177 530154 2942 3862 026 011952284 907119 2481 267 5075 3981 765 800306 6963 690 6479 688836 13425 4102 474362-
Ostatné pasíva a finančné deriváty762 962777942 8809732 35343 3544 623177 41976234 90259 419232 66956412 3001 379162-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt