Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM11 640 2296 091178 448157 6262 7052 098 027920282 286122 6171 445 4705 6912 095 678377 2173 966 64910 274858 50728 2732 539375-
Pohľadávky podielového fondu730 2191 7948 6174 269215116 56513641 8706 75348 693402119 47320 672271 9601 98879 9686 52413072-
Dlhové cenné papiere4 321 8961 32382 14029 404181923 49927117 28935 373380 4831 309796 272138 1791 565 8402 756242 8104 279408168-
Majetkové účasti3 514 20085124 99855 3482 052435 35648246 32045 208468 0871 217669 33241 3241 367 0352 392349 4532 6291 821100-
Podielové listy investičných fondov1 876 4142 10656 79762 15373397 44025170 70930 881297 068522237 77463 040510 7921 902141 7862 90016522-
Nefinančné aktíva338 38805 161076146 823181 21669356 4562 10915 63954 97210 89931632 41811 29204-
Ostatné aktíva a finančné deriváty859 109167356 45210778 34364 8803 706194 682132257 19259 031240 12292012 0746501410-
Prijaté vklady a úvery333 09638811 01633963 084206452 38519 441420128 56319 57178 45626515 9991 84210-
Vydané podielové listy10 510 2306 010176 732153 3792 2582 003 929893278 698115 9551 230 8705 1571 721 453301 3963 645 4429 514829 88625 1332 520373-
Ostatné pasíva a finančné deriváty796 917788373 23210631 01342 9454 278195 160112245 66456 255242 75349712 6221 298212-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt