Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM11 088 3615 954175 982149 0792 6472 046 229883270 617116 3811 358 2595 5221 938 364365 9033 767 49110 242845 08326 1732 375362-
Pohľadávky podielového fondu693 5901 8398 6064 903253110 00214542 1145 86647 699327109 55721 129258 9361 97474 5405 41212465-
Dlhové cenné papiere4 216 4691 27583 14628 867175921 63725116 62934 641373 9941 330746 080135 3471 517 0542 780249 2013 566393170-
Majetkové účasti3 306 92479423 97549 8971 979411 69345341 18843 092441 7461 130624 05439 2981 282 2012 257338 7072 5081 68965-
Podielové listy investičných fondov1 789 2011 95154 63559 03756377 95123665 46829 062280 088512226 99061 578486 5262 004140 1882 71015622-
Nefinančné aktíva332 98704 969071145 160181 28764755 1672 08114 11854 97210 65233731 85411 329035-
Ostatné aktíva a finančné deriváty749 195956516 37411279 78653 9323 077159 566143217 56453 577212 12588910 596649124-
Prijaté vklady a úvery313 819370693534060 806206572 30518 925346122 58519 14769 5639515 4221 80404-
Vydané podielové listy10 078 8675 884174 059144 9132 2001 951 892858267 746110 7581 176 8895 1071 606 427296 0523 481 0229 702818 96523 0562 364353-
Ostatné pasíva a finančné deriváty695 683671 2123 23210533 53072 2143 323162 44970209 34650 709216 91044610 6961 313105-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt