Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM10 880 8725 802175 054141 7552 5132 024 510809262 061111 9881 333 0345 3891 867 794359 2783 713 3999 132839 33925 8772 301333-
Pohľadávky podielového fondu696 1491 9068 2636 159252113 05113942 7246 02149 508351107 91620 233255 3711 74877 1335 10113770-
Dlhové cenné papiere4 208 6951 23385 57328 141155946 41023112 50734 763372 4251 325720 272134 2851 506 9622 568257 8353 542395155-
Majetkové účasti3 133 41476422 37642 5941 853383 80439838 55439 667415 2331 029583 29137 2711 233 1821 677327 4122 5051 60361-
Podielové listy investičných fondov1 732 2761 87553 52956 89152362 84923063 07627 983274 916502218 97259 503474 2092 354132 5472 58615022-
Nefinančné aktíva328 83904 644077143 281121 30759456 3672 03413 73052 78810 8644731 49811 453017-
Ostatné aktíva a finančné deriváty781 462246687 97012575 11563 8922 957164 584146223 61455 195232 81270912 917691178-
Prijaté vklady a úvery305 512157751 0192664 551166772 15220 273347112 67418 54065 8214316 7671 76704-
Vydané podielové listy9 841 5455 721173 506136 7472 0901 930 541791259 486106 5441 144 1714 9531 538 780287 6593 408 6168 772807 34122 7792 286323-
Ostatné pasíva a finančné deriváty733 821667703 98840229 41541 8973 292168 59093216 33653 085238 96431715 2311 331156-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt