Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM10 544 9935 660170 433136 8972 9281 964 611749253 084106 5121 313 5685 2901 784 207352 3813 589 0439 044821 63125 9352 212324-
Pohľadávky podielového fondu696 3141 9588 9017 028266115 23711444 6715 82749 890382103 09120 248256 3681 62675 4005 04213868-
Dlhové cenné papiere4 072 8571 15885 21129 764125923 96924105 77833 734366 4561 302676 219131 6291 452 7122 255258 4573 401380160-
Majetkové účasti2 975 09273220 75838 6192 092360 42835537 23736 928398 0751 075550 92335 4021 177 9091 887308 4902 4981 52256-
Podielové listy investičných fondov1 670 5561 76850 35555 37753345 34522959 56026 566269 721504211 33156 986455 7282 180131 9692 61715518-
Nefinančné aktíva323 93804 483098143 61801 35253352 5911 89812 43452 78811 1555631 17711 650019-
Ostatné aktíva a finančné deriváty806 234457256 10829576 015294 4852 922176 836129230 21055 328235 1691 04016 139727173-
Prijaté vklady a úvery292 017157351 3312662 619216862 14619 545298101 87518 65164 2774317 9251 79704-
Vydané podielové listy9 496 1915 574168 682132 8082 4211 868 662716250 117101 2131 118 0044 9241 457 228280 3533 286 6558 601784 45822 8062 198317-
Ostatné pasíva a finančné deriváty756 788721 0122 75948133 327152 2833 154176 01869225 10753 381238 10440019 2481 331153-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt