Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM10 264 2445 657168 658134 7922 7111 912 563701251 541104 8011 255 2555 3781 772 359346 9943 480 8789 773782 68526 5642 176319-
Pohľadávky podielového fondu677 0331 9339 1856 812195114 49710647 0955 27648 472380111 06120 126237 8141 47667 3305 00014573-
Dlhové cenné papiere3 895 6501 18383 72229 07299887 10128102 10932 339358 5681 304622 766128 8301 389 9642 230252 0293 676362151-
Majetkové účasti2 932 40171521 15938 3451 984362 31434538 45437 543388 0551 151539 07536 2241 167 4381 972293 4542 5341 49152-
Podielové listy investičných fondov1 618 4121 74049 28255 03150328 55821858 64225 933256 199508205 42953 738450 2822 603127 1582 78315116-
Nefinančné aktíva331 84704 3770101143 34901 41448064 8441 91610 67151 93510 2174830 50411 901023-
Ostatné aktíva a finančné deriváty808 901869335 53228176 74443 8283 231139 117118283 35656 139225 1671 44512 209670273-
Prijaté vklady a úvery283 940267409462664 278206701 99713 722299106 97118 55457 3794216 3951 85406-
Vydané podielové listy9 258 0285 549167 088131 5422 2021 819 947677248 96899 4831 101 1105 0071 396 600275 0523 215 5059 055753 94223 4242 151310-
Ostatné pasíva a finančné deriváty722 261818262 30248328 33931 8983 323140 42073268 78953 390207 98867612 3481 286253-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt