Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM10 342 9105 738169 788137 5742 8981 877 765605256 994105 9911 282 1955 6291 792 972344 8183 541 3939 989778 41727 1782 260306-
Pohľadávky podielového fondu654 6391 9469 3296 772204111 7107643 6174 89844 553434108 60921 443226 9181 86566 8775 15813343-
Dlhové cenné papiere3 867 4231 28483 86329 651106852 66260106 15632 744361 7021 321613 221132 1681 400 5512 570245 0053 757326162-
Majetkové účasti3 088 76770722 06039 2012 143381 81032840 86938 623413 2261 291566 91337 6531 237 8611 819299 9072 5841 64045-
Podielové listy investičných fondov1 636 9951 72949 36655 28965320 07513860 95026 128260 667533216 36753 717459 6912 710126 3672 92715432-
Nefinančné aktíva329 03604 3630101144 18601 43444360 9701 90510 20051 9359 5744531 73012 082021-
Ostatné aktíva a finančné deriváty766 049728066 66127767 32243 9673 158141 078148277 66047 899206 7989808 53366962-
Prijaté vklady a úvery267 19607058812564 135206561 9249 86530197 23218 75651 6323619 0881 93004-
Vydané podielové listy9 381 1625 665168 166133 1452 3851 783 993579254 686101 0311 130 0015 2521 431 713280 2943 299 7419 621747 99923 9502 252299-
Ostatné pasíva a finančné deriváty694 546739163 54748529 63731 6523 035142 33177264 02645 774190 01733211 3301 29783-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt