Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM10 012 5025 614166 588129 2172 9071 822 688575251 676100 5381 246 8715 6461 699 938338 5163 442 6619 043760 07627 1392 147296-
Pohľadávky podielového fondu645 3901 9789 8307 881218114 9387444 5525 26046 15934585 49322 857231 4031 68967 4954 97214251-
Dlhové cenné papiere3 832 7981 35485 03828 45191853 24761104 98132 651362 9771 364598 667128 4511 386 4542 414242 4163 629296156-
Majetkové účasti2 857 33160919 83935 6782 173345 72830338 34335 223388 8141 305529 57834 9741 134 7101 623284 3612 4011 54742-
Podielové listy investičných fondov1 557 1211 58246 68850 41163300 46813357 78124 191253 343578208 42650 465436 5612 379120 9992 78714530-
Nefinančné aktíva322 57304 314097141 62601 43839358 4161 8759 47551 0359 6531931 61612 564015-
Ostatné aktíva a finančné deriváty797 287918796 79626566 68044 5802 818137 161179268 30150 732243 87991913 190785182-
Prijaté vklady a úvery248 68508731 0332964 103216381 90711 37230876 77120 26751 5044117 7632 03901-
Vydané podielové listy9 020 3985 561164 782125 3362 4031 727 778551249 03595 8871 099 0895 2581 355 428269 1713 156 9428 739728 06023 6112 131292-
Ostatné pasíva a finančné deriváty743 416539342 84747530 80722 0002 743136 40882267 73949 076234 22126414 2531 488163-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt