Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM10 342 3385 707172 210138 1402 9651 762 629603259 209104 9421 304 9095 6231 794 485343 2563 606 9999 474799 90928 2682 370287-
Pohľadávky podielového fondu650 7751 9569 1557 235236100 0127344 6385 23746 33238591 69423 394240 1591 58973 4085 06211744-
Dlhové cenné papiere3 873 2291 35385 37127 48586845 84074110 10433 194367 1241 250619 300128 1991 405 5842 419241 3044 004287155-
Majetkové účasti3 114 60764122 67345 7912 136346 81829839 83337 326428 2551 410582 34236 7651 248 0741 750315 9702 6331 76741-
Podielové listy investičných fondov1 618 2651 61550 13651 51374310 91115257 07725 622264 200620223 15349 288454 7162 479123 5522 86317531-
Nefinančné aktíva275 54304 086010699 46401 34162755 4811 7988 18351 03510 2697430 12412 913013-
Ostatné aktíva a finančné deriváty809 9101427866 11532759 58456 2172 936143 518162269 81254 569248 1951 16515 551794242-
Prijaté vklady a úvery210 31901 0309023030 28885811 79711 50331774 45920 34049 8107816 9142 24500-
Vydané podielové listy9 383 9685 614170 203134 4312 4521 708 429575255 534100 2791 148 2245 2171 455 910271 0203 328 9259 042760 66424 4852 350284-
Ostatné pasíva a finančné deriváty748 049929792 80648123 912193 1002 863145 18187264 11351 895228 26635422 3311 537223-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt