Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM10 505 9035 652176 571142 8183 0351 807 419662257 913103 5711 325 7475 8801 800 850338 3833 660 0389 603835 34329 3542 425281-
Pohľadávky podielového fondu664 0162 0028 9105 00123892 3787745 4095 79749 13651191 39120 607265 1661 40270 5405 24610643-
Dlhové cenné papiere3 963 9941 36187 95728 46489883 06980118 37133 482374 2051 284635 421131 4991 411 0952 478250 1914 407286156-
Majetkové účasti3 186 48966724 26351 1242 421357 94532439 78638 173441 5921 363585 61536 7731 260 2051 995339 4962 7971 82939-
Podielové listy investičných fondov1 580 8881 53850 70451 08864311 94315846 67422 672260 080624203 92345 787453 5182 358126 6232 83018629-
Nefinančné aktíva271 87704 1060111100 35701 47451852 8101 8457 33550 66110 1869229 13113 217011-
Ostatné aktíva a finančné deriváty838 635856317 14311361 727246 1982 928147 924254277 16453 053259 8651 27919 363858193-
Prijaté vklady a úvery237 74601 5482753031 408125751 84713 58731671 89220 52675 5874017 8192 26701-
Vydané podielové listy9 470 3135 582173 738140 1112 5591 743 960624253 93498 3721 159 6735 4491 451 643266 8393 334 5399 170795 83225 2802 402277-
Ostatné pasíva a finančné deriváty797 863711 2872 43345032 054253 4033 348152 483116277 32251 024249 91639321 6921 808234-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt