Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM9 320 2295 375164 299123 9562 5461 652 034574232 06592 9391 211 3615 9451 551 822299 8293 161 4459 404775 62128 6782 112224-
Pohľadávky podielového fondu591 3911 9838 1725 60124783 6608041 5534 79543 23579375 84617 946236 41782965 0645 01611243-
Dlhové cenné papiere3 611 6021 38184 96427 30077797 29170114 30231 430354 7851 159559 587124 8881 274 3912 229232 9394 442250118-
Majetkové účasti2 753 79970521 25541 6362 019318 66726433 89133 616385 0511 327502 56031 8111 061 2811 874313 6142 5971 59734-
Podielové listy investičných fondov1 414 9481 29145 43943 31846289 56114437 03320 120239 324497184 72538 825392 0691 834118 2472 30814819-
Nefinančné aktíva268 59503 832012098 10701 47847951 4351 8456 41650 66110 5978930 05813 47602-
Ostatné aktíva a finančné deriváty679 942616386 0993864 749163 8062 501137 532323222 69235 696186 6892 54915 70083959-
Prijaté vklady a úvery207 19509461073327 26195822 2529 83031258 60620 45162 9763121 4162 38300-
Vydané podielové listy8 492 5625 323162 357121 3862 0721 599 677556229 68988 0431 060 3415 4991 275 274246 3502 925 5639 095734 39624 6202 106215-
Ostatné pasíva a finančné deriváty620 489529992 46244425 09681 7892 647141 196132217 94833 035172 90327819 8091 67579-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt