Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM9 177 3825 323162 422119 7962 9031 603 545638224 58485 0491 208 0316 3811 469 550281 7813 211 5909 399757 78326 3082 095204-
Pohľadávky podielového fondu601 0141 9508 9245 58129485 6858943 4104 45546 31383579 83719 815226 3441 18773 5642 59310533-
Dlhové cenné papiere3 562 9751 39683 69726 24975807 77070110 45530 634350 7401 394543 485118 7311 248 5412 206232 3984 790237108-
Majetkové účasti2 669 77873421 18742 4122 306322 26432430 26529 425387 2451 729468 08226 3231 026 4311 974305 6871 7651 59331-
Podielové listy investičných fondov1 313 7521 14144 40340 38746265 14614331 09417 874237 474444178 26333 873360 7551 58698 7562 19914821-
Nefinančné aktíva268 44503 5950122100 34004 54410150 2321 7885 50048 7228 6297430 76414 03302-
Ostatné aktíva a finančné deriváty761 4121016145 1675922 340114 8152 563136 027190194 38234 315340 8902 37216 6149281310-
Prijaté vklady a úvery213 19901 3471693629 59306291 32813 31631457 61421 68765 7056518 7822 61400-
Vydané podielové listy8 202 5995 234160 053117 3852 4141 550 014630221 37480 9031 055 8505 9121 215 334228 1792 812 2468 978713 52822 2922 080193-
Ostatné pasíva a finančné deriváty761 596891 0212 24245723 93882 5822 818138 864155196 60431 921333 63835625 4731 4021711-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt