Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM8 726 8745 037158 395115 1253 0621 555 607650214 95383 5881 189 2896 3611 349 727263 7233 029 11410 309711 63028 1571 981166-
Pohľadávky podielového fondu557 9581 8058 2565 55230781 7059642 5074 22543 88460082 17917 605200 90681464 3213 0878525-
Dlhové cenné papiere3 401 4251 33781 62325 80770780 09668106 18129 670343 1171 594509 098110 9201 181 4922 089221 8966 028229110-
Majetkové účasti2 570 23275621 05940 1092 463322 07232629 52328 698389 8461 913429 94525 694980 4072 339291 7721 8081 48813-
Podielové listy investičných fondov1 253 4721 08243 34837 97840253 01314227 81918 300237 293420166 36031 249344 2521 76788 1602 07615915-
Nefinančné aktíva263 75903 486011899 64704 9448346 6971 6734 17448 7228 7062831 28014 19902-
Ostatné aktíva a finančné deriváty680 059566255 6796019 075163 9822 610128 451161158 01629 528313 3493 27314 199959192-
Prijaté vklady a úvery190 93601 4843023428 49008101 26913 4767848 79222 24653 84065616 8172 64300-
Vydané podielové listy7 875 3844 949156 186112 5172 5591 510 000639211 06179 5791 044 8406 1411 140 864214 7182 678 3129 315677 47524 0961 967165-
Ostatné pasíva a finančné deriváty660 558887242 30647017 117113 0842 737130 974143160 07126 765296 96033817 3381 419131-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt