Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM8 340 2414 752152 926107 4772 8841 504 595614198 42378 4611 152 6796 3021 264 771251 0122 893 2559 442682 36228 2731 847166-
Pohľadávky podielového fondu552 5961 8238 2536 28133682 7359939 7895 07342 63482078 25317 500201 0661 01863 8192 9908224-
Dlhové cenné papiere3 243 8961 28379 86625 67270754 0056298 64128 731332 0041 643476 972103 3061 120 0961 901213 2626 066207109-
Majetkové účasti2 423 15868519 90635 3292 238310 12730626 72325 902382 1741 936399 94024 911915 8001 913272 0391 8291 38813-
Podielové listy investičných fondov1 189 03292040 79635 08936240 18313224 28616 557231 192394156 05327 958324 9571 69086 6231 99215618-
Nefinančné aktíva260 18603 540011698 41805 1278244 7111 3463 45048 2729 1922831 52414 37802-
Ostatné aktíva a finančné deriváty671 369415645 1068819 127153 8582 117119 964160150 10729 061322 1442 89115 0951 017120-
Prijaté vklady a úvery191 55301 3911153428 15208361 91713 2848045 15622 35058 2227917 2962 64100-
Vydané podielové listy7 499 9504 668150 835105 0082 4061 460 686602195 57774 1611 015 9596 0851 065 743201 8902 533 2128 997648 18823 9351 833165-
Ostatné pasíva a finančné deriváty648 739857012 35444815 757112 0112 384123 435138153 86726 774301 82036516 8781 697131-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt