Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM7 956 2304 598151 171103 7032 7191 461 187607184 00175 5141 118 6635 7331 181 373236 0182 731 0828 676662 12527 2421 818314-
Pohľadávky podielového fondu517 4041 9438 0476 40833981 8078436 6134 20838 31273470 78718 228186 8031 01259 6002 3928725-
Dlhové cenné papiere3 114 7361 16078 98625 03356721 9437093 01827 719315 4501 423480 81194 2841 056 7601 342210 8465 628207105-
Majetkové účasti2 370 16659319 88534 8442 080307 73030423 66225 789375 7081 747413 36724 942876 8221 898257 7051 7421 348163-
Podielové listy investičných fondov1 129 06386440 13132 78630234 47514221 76616 035229 087347121 77926 083316 2061 55985 6631 94216818-
Nefinančné aktíva254 29103 377011797 65305 2587143 6141 3222 07448 2728 0662529 87014 57202-
Ostatné aktíva a finančné deriváty570 561397464 6329617 57863 6851 692116 49115992 55024 208286 4212 84018 44496681-
Prijaté vklady a úvery169 47201 303893129 22208511 78511 2368136 99722 46047 8489014 7912 68800-
Vydané podielové listy7 278 0084 523149 189101 5482 2361 416 778603181 60871 895988 8275 5231 070 266192 5422 432 4658 218626 82323 1601 803288-
Ostatné pasíva a finančné deriváty508 752756832 06645015 18751 5441 832118 60213174 10521 019250 76636820 5111 3941526-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt