Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM7 792 4634 268152 46197 2182 1721 428 883561171 42173 1271 104 8325 4941 158 238231 3812 680 3198 860643 36428 0771 787303-
Pohľadávky podielového fondu518 3081 8408 8556 41674283 1806035 1483 81440 81675968 77516 519186 09785962 1172 20610534-
Dlhové cenné papiere3 099 0231 13980 35024 50840716 2967487 00227 727312 6711 300483 87995 2591 052 5691 794207 6396 57220497-
Majetkové účasti2 229 32452419 22933 2231 155289 31127120 39924 823362 6781 541376 74623 796821 8591 854248 8301 7851 301155-
Podielové listy investičných fondov1 074 98173239 90827 81431225 42514119 70515 233223 231345117 82322 042297 8181 58081 1471 84116415-
Nefinančné aktíva250 65903 37109795 34045 5314842 2131 3581 65447 3327 9772431 22414 48601-
Ostatné aktíva a finančné deriváty620 159337475 25710719 33083 6331 485123 223189109 35826 432313 9992 74912 4091 187131-
Prijaté vklady a úvery170 72501 70514424429 60448861 99613 8288231 16421 96148 2847017 8242 92800-
Vydané podielové listy7 059 6614 224150 03394 4501 8811 380 796550168 83769 384964 5405 2531 041 370185 8322 349 0548 381609 44123 8661 769302-
Ostatné pasíva a finančné deriváty562 081447242 6244718 48261 6941 751126 46215985 70623 590282 98240916 0991 283191-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt