Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM7 607 7613 986150 46289 4481 9121 389 538554161 15468 2441 095 6205 7821 112 377226 9322 642 8939 404619 08728 6081 760252-
Pohľadávky podielového fondu527 2481 8069 2556 46946885 9145833 1044 12546 54590673 54317 976186 91388256 9032 25812254-
Dlhové cenné papiere3 046 9241 11780 18324 43346704 4937382 89226 358306 1071 605474 20290 7621 049 3211 714196 0717 32722094-
Majetkové účasti2 095 77642017 96828 5691 172269 31225717 93021 923336 4651 397357 37622 528774 0531 991241 4191 7471 24967-
Podielové listy investičných fondov1 028 89061138 95024 12231213 66413818 50914 243219 164334108 76920 908286 2921 73679 4881 78015114-
Nefinančné aktíva248 66803 26109396 044145 2742341 0631 35881747 3327 0052431 71414 646023-
Ostatné aktíva a finančné deriváty660 261318465 85510020 111133 4461 575146 27618297 67527 425339 3093 05713 493850171-
Prijaté vklady a úvery164 23701 93911622731 11378481 40914 8288427 56022 08543 85037216 6763 12400-
Vydané podielové listy6 834 1603 954147 72286 4741 6391 338 674532158 51465 114935 1875 5551 004 539180 6402 284 2808 572586 88724 1311 746250-
Ostatné pasíva a finančné deriváty609 359317992 8584219 751151 7911 721145 60614680 27924 207314 75946115 5241 354152-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt