Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM7 625 2043 875153 57988 8432 1601 396 162534155 43269 8021 082 2485 3891 123 458222 2282 649 1499 001633 26428 2201 860248-
Pohľadávky podielového fondu506 8311 7108 5387 07051282 4375630 9263 99248 12484376 06617 544169 0051 28856 5642 03112443-
Dlhové cenné papiere3 071 5501 08381 28424 60634710 4617480 98226 180308 5341 310480 81585 6441 065 5901 583196 0837 05523279-
Majetkové účasti2 143 29443519 19130 9941 375270 72723117 40522 412341 7231 313358 76523 519798 2221 242252 5821 8381 32089-
Podielové listy investičných fondov1 038 20262640 48821 01234218 02214718 25614 993221 043358107 00920 916289 2872 04781 9911 81116213-
Nefinančné aktíva247 58503 232010096 838144 7931540 0411 40183347 1096 2392732 29514 649023-
Ostatné aktíva a finančné deriváty617 738208435 16110417 67883 0682 210122 78316699 97127 493320 8082 81313 752836231-
Prijaté vklady a úvery158 20001 74617231331 497324941 51416 5988527 15522 24734 9315918 1723 18402-
Vydané podielové listy6 907 9213 850150 86486 7461 8021 344 148512153 00365 821942 1285 1601 014 382175 6792 329 8578 540599 96423 6261 839240-
Ostatné pasíva a finančné deriváty559 099259681 9254320 51781 9342 468123 52214381 92224 300284 36340115 1281 409236-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt