Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM7 198 0753 638149 57987 0202 1141 350 395513148 21966 8231 067 8225 4221 018 751216 3172 434 43114 542602 99327 6921 804241-
Pohľadávky podielového fondu479 0761 4788 0287 86650079 8446125 4183 53246 72076280 46315 856152 7061 21752 7091 79512144-
Dlhové cenné papiere2 970 7851 14480 79024 62817699 1097582 21726 026312 7791 403441 03586 9481 008 0961 380198 1276 77323969-
Majetkové účasti1 986 86940417 84428 1161 372252 83421916 44120 461332 4481 322330 88623 116724 8001 529231 9161 8821 27990-
Podielové listy investičných fondov973 93258538 73521 26728203 83314116 37015 328214 26037190 49320 330268 5762 48679 3031 67315312-
Nefinančné aktíva246 97903 19508996 695144 939838 9031 39784847 1097 7752931 32614 651024-
Ostatné aktíva a finančné deriváty540 432279865 14310718 08022 8351 469122 71216775 02522 958272 4777 9019 614918112-
Prijaté vklady a úvery148 68301 3987632132 143265221 78015 4268622 43321 87830 04840419 0063 13705-
Vydané podielové listy6 577 9643 619147 36585 2211 7501 301 763503146 31563 545928 1094 806932 144174 0042 177 26213 496573 13923 1301 793233-
Ostatné pasíva a finančné deriváty471 452208161 7234716 49021 3831 495124 28653364 17420 440227 11964210 8481 425103-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt