Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM7 061 2603 414148 26984 7882 1361 306 837508148 21964 2361 055 9035 028985 295219 5572 402 18411 242594 58827 1931 863239-
Pohľadávky podielového fondu507 2231 2959 6287 86649983 6365224 2263 43452 75074091 34616 494159 2911 61052 8591 36213639-
Dlhové cenné papiere2 860 0941 16178 90224 09119678 6627184 31525 525306 1091 173416 85487 383957 7901 341189 8246 63623861-
Majetkové účasti1 921 17839817 17527 1551 403245 82522515 80319 363322 1541 132313 74823 140700 2051 295229 1081 7661 283102-
Podielové listy investičných fondov937 07454638 40420 09624185 17314016 08313 745210 36437988 51819 868260 5073 40777 9691 70214812-
Nefinančné aktíva244 46103 14508395 936145 059037 6461 4287547 6886 6052231 90214 858023-
Ostatné aktíva a finančné deriváty591 226141 0175 58010717 60542 7312 168126 88217474 75324 986317 7883 56712 926868561-
Prijaté vklady a úvery155 46701 9797634230 026275271 28121 9158719 78722 74934 30163818 4733 26000-
Vydané podielové listy6 367 0013 386145 41482 9891 7551 261 145489146 12660 542907 8214 372892 686174 1632 091 1049 408561 15522 6381 808237-
Ostatné pasíva a finančné deriváty538 805288761 7233915 66671 5692 412126 16356972 82022 645276 7801 19614 9601 296561-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt