Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM6 734 6103 248141 95481 8531 7171 248 657466147 21658 5281 021 4684 697922 938215 8712 277 57710 266569 24727 1231 784242-
Pohľadávky podielového fondu489 3921 28210 2488 13944686 3094225 2254 11454 86363071 22315 268156 5171 87651 7621 32612142-
Dlhové cenné papiere2 733 1931 14776 25724 43223652 6627083 54723 142290 0691 186404 78385 969902 1201 322179 7226 51023362-
Majetkové účasti1 818 93132415 48024 4421 061229 13820215 29917 491309 485974300 17422 741661 3891 022216 7551 7071 247103-
Podielové listy investičných fondov892 05346735 89119 51720166 64713215 28312 334206 86637785 20020 197248 8562 76475 6331 70416511-
Nefinančné aktíva244 74803 03508495 310145 143036 4531 3746847 6888 623232 05614 899022-
Ostatné aktíva a finančné deriváty556 294281 0435 3238218 59152 7201 447123 73315861 49124 006300 0703 28013 322976182-
Prijaté vklady a úvery134 03202 0278433733 1222753245616 762578 38522 43029 46022616 8323 29500-
Vydané podielové listy6 095 3173 213138 87080 2241 3441 197 357451145 32655 988881 2114 033854 852171 3081 990 5229 073537 35122 4261 767240-
Ostatné pasíva a finančné deriváty505 288351 0601 5453618 17841 3592 084123 49360959 70822 130257 59696615 0641 402192-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt