Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM6 709 1093 090141 80786 3601 7251 238 100493154 84959 2691 041 7915 154881 740217 6072 270 9388 366568 36127 5721 887254-
Pohľadávky podielového fondu450 3169908 7689 09146081 3824228 7042 85048 98368044 06615 776153 4661 53052 0001 38314574-
Dlhové cenné papiere2 678 1251 24174 56625 44731638 2797286 42623 247297 3731 311400 45583 136860 7281 265177 7916 51524260-
Majetkové účasti1 889 23936817 03126 1591 053240 10422516 01019 310334 1431 117297 95824 932693 409845213 3201 9271 32988-
Podielové listy investičných fondov901 45745537 59220 31021167 40913915 75012 423210 06941379 63821 326253 1482 73978 0431 8181658-
Nefinančné aktíva242 06302 94008395 097135 234034 2781 4676847 0668 870132 11214 834021-
Ostatné aktíva a finančné deriváty547 907369095 3537615 82932 7241 439116 94516559 55625 371301 3151 98615 0971 09583-
Prijaté vklady a úvery129 53101 28612532129 7762650873314 232588 15122 01130 54221918 3253 21180-
Vydané podielové listy6 091 9863 000139 78184 2871 3611 192 989463152 69057 070913 0724 399819 773172 5601 984 1377 783534 01922 7411 861251-
Ostatné pasíva a finančné deriváty487 583907391 9484215 33571 6511 463114 48369453 81123 041256 26136416 0171 621172-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt