Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM6 241 1572 863138 65978 6191 6491 179 477457154 50945 676987 6365 102818 649201 6012 063 0447 784526 14027 5071 784245-
Pohľadávky podielového fondu419 9628669 3209 40853383 3584025 3432 02843 89767745 46913 119140 8001 55641 6761 74612643-
Dlhové cenné papiere2 508 2031 28174 19925 67138613 3716689 13014 836284 7551 367371 45274 201781 345745169 1476 35724260-
Majetkové účasti1 736 92931615 08920 319901223 62120815 76616 526312 8161 035269 38423 922635 877463197 5361 9021 249109-
Podielové listy investičných fondov850 48039336 21518 03016149 30112916 49211 255205 14639376 33620 900234 9913 34975 6181 75915710-
Nefinančné aktíva237 30002 87308295 013135 292030 8371 4627547 0667 798032 04514 743021-
Ostatné aktíva a finančné deriváty488 27789625 1917914 81322 4851 029110 18516655 92822 397262 2341 67110 1181 00093-
Prijaté vklady a úvery118 14451 3657733529 44726518910 376596 09521 72426 788117 9843 32680-
Vydané podielové listy5 686 9222 831136 19977 5131 2761 132 149429152 51944 368869 7164 394768 667159 8211 808 2777 395496 82522 7791 763242-
Ostatné pasíva a finančné deriváty436 095271 0931 0293617 88131 4731 300107 54264843 88620 060227 98438811 3311 402133-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt