Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM6 108 9751 932139 47978 8041 6081 152 904491159 92144 8751 009 3745 619661 751208 1372 070 0277 626537 17727 4961 754245-
Pohľadávky podielového fondu437 08350710 5929 85545386 8675228 0742 22147 76269628 97713 424146 9691 43057 2901 80810647-
Dlhové cenné papiere2 381 94975274 49226 32862605 3996888 04415 047283 4881 611255 81478 895775 745814168 6326 52922961-
Majetkové účasti1 638 22826814 53219 677947208 90222915 82915 276303 6241 132252 19022 838600 719536178 2692 0261 234107-
Podielové listy investičných fondov841 29337636 17617 56813140 50212417 91310 866208 37040673 58322 187229 8072 71678 8551 6561757-
Nefinančné aktíva237 33302 73607794 831136 773029 3401 5237645 4088 654033 26714 635021-
Ostatné aktíva a finančné deriváty573 089289515 3765616 40353 2881 465136 79025151 11125 385308 1332 13020 864843103-
Prijaté vklady a úvery133 23401 54911233029 86725593515 687575 62620 34133 099622 7963 13290-
Vydané podielové listy5 441 1781 911136 97577 3781 2141 103 210457157 31442 867859 8224 861605 960164 8771 760 0897 244492 25923 0111 729242-
Ostatné pasíva a finančné deriváty534 555219561 3146419 82782 0132 001133 86470050 16522 918276 83737722 1221 353163-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt