Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM6 390 7522 102145 60590 0971 3211 180 280589168 48252 7591 081 2176 695670 761223 2652 198 4817 648529 96429 3512 134175-
Pohľadávky podielového fondu403 8824659 64910 14839772 8634730 0802 30743 17169627 57012 759140 6811 38949 4202 09015040-
Dlhové cenné papiere2 386 73481773 79527 82633596 9846987 41515 878295 4511 850238 20483 216791 498778165 2457 44323361-
Majetkové účasti1 959 86227818 54825 949766250 35930819 68720 110373 2261 673287 77928 992735 668561191 8032 6011 55436-
Podielové listy investičných fondov898 93051940 15018 75915150 82914420 94512 801228 04648467 44824 779251 0952 82278 1311 78717613-
Nefinančné aktíva233 43402 55607393 809136 850027 2251 5377345 4089 034032 21814 637023-
Ostatné aktíva a finančné deriváty507 902249087 4153915 43663 5051 662114 09845749 68328 110270 5002 09913 149793193-
Prijaté vklady a úvery126 72402 21518429930 164246243611 351575 41820 77231 6201420 7813 15590-
Vydané podielové listy5 819 4732 080142 60988 3979721 136 184562165 96950 432960 3045 850623 406177 3891 937 8957 216493 26124 8502 097173-
Ostatné pasíva a finančné deriváty444 554227811 5165513 93241 8902 292109 56178941 93525 103228 96341815 9221 346252-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt