Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM6 369 8922 073147 54391 8421 4041 176 007617172 72354 8421 096 7927 186649 414223 6542 177 6657 874527 40130 6112 244175-
Pohľadávky podielového fondu392 6084259 79710 85041071 5715231 8602 08745 13769926 40412 556126 3121 34250 6382 34112842-
Dlhové cenné papiere2 350 29085573 91727 63540595 9846689 21315 740296 3712 054223 45586 909768 620743160 4098 04623357-
Majetkové účasti1 976 69926719 22427 212716251 88132919 54722 053375 2381 974285 40529 770748 048639189 7292 9951 67238-
Podielové listy investičných fondov894 29151741 14619 22615146 74214721 63912 802226 78354265 08825 267252 9172 97976 5321 74820212-
Nefinančné aktíva232 96202 45907493 854126 917025 0421 57414443 84312 141032 30514 597023-
Ostatné aktíva a finančné deriváty523 04399996 91914915 976113 5502 157128 22434348 91825 310269 6272 17117 78788582-
Prijaté vklady a úvery131 18202 8049330430 326246342214 819584 79320 98131 614921 6293 06390-
Vydané podielové listy5 798 2122 044143 99190 4881 0411 131 290587170 09752 452959 0726 548607 923181 3141 929 3287 429486 36626 0262 217173-
Ostatné pasíva a finančné deriváty440 518297491 2615814 39181 9922 370122 90457936 69921 367216 72543719 4061 522212-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt