Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM6 305 8242 049149 77393 9191 4921 172 266595171 82053 5171 089 7597 232645 557227 4882 138 1008 056511 57730 9432 276176-
Pohľadávky podielového fondu371 3744209 88011 33949563 8384733 0291 82441 00969325 41512 008123 9761 59043 2722 43715043-
Dlhové cenné papiere2 362 63584375 32828 05752602 7126888 13515 340300 2662 112234 23190 934759 117770156 1798 32423454-
Majetkové účasti1 992 72424319 23628 215719253 73631518 99822 523374 6441 881280 41631 067763 899531191 8763 0401 70040-
Podielové listy investičných fondov884 93753142 35319 0706144 14514621 42012 625228 04558661 55725 976249 5952 88174 2321 73518112-
Nefinančné aktíva230 11502 26806294 052126 975023 7911 53614643 84311 742131 22814 471026-
Ostatné aktíva a finančné deriváty464 040127087 23816013 78473 2641 206122 00442343 79223 662229 7672 28414 790936112-
Prijaté vklady a úvery118 87004 0187634930 03724638211 513163 89821 05424 9491219 2313 064130-
Vydané podielové listy5 791 2762 021145 17192 3571 1151 126 675565169 35552 005962 7236 578605 469186 0541 932 2687 619473 20326 4242 239174-
Ostatné pasíva a finančné deriváty395 678285861 4862815 55451 8271 511115 52263536 18920 383180 88242519 1431 455242-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt