Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM6 079 4511 876148 41393 4581 4651 151 702609180 27750 7051 075 1527 490577 966226 6632 012 5467 733509 83131 9712 202156-
Pohľadávky podielového fondu377 17937910 08312 27251566 7907135 6721 91944 38679024 39210 768113 8201 38750 9982 85515335-
Dlhové cenné papiere2 343 21377978 47029 06649610 9388293 42316 414305 8262 291199 22994 939738 202813163 3309 20224151-
Majetkové účasti1 796 17321416 67826 167680227 39829618 43219 538348 7141 876242 61629 980679 250500179 5092 9991 62232-
Podielové listy investičných fondov841 44749540 01018 1376133 73313522 01711 944227 29656357 89225 878230 0872 68568 7431 78217910-
Nefinančné aktíva258 53102 16206494 009127 010022 7031 57532 39841 67813 220029 44114 271025-
Ostatné aktíva a finančné deriváty462 906101 0117 81614918 834133 722887126 22939621 43723 422237 9682 34817 81086253-
Prijaté vklady a úvery131 78503 99124234830 925315942712 192164 20620 16728 8751427 1273 048140-
Vydané podielové listy5 546 2081 848143 90490 5681 0821 105 616574177 48049 340944 0336 770539 744186 4561 798 9287 285463 37427 6142 165154-
Ostatné pasíva a finančné deriváty401 463285182 6483315 16132 2031 339118 92770334 02220 038184 74743519 3301 309222-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt