Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM5 894 3161 746145 51791 9321 4701 109 694601181 51046 2611 060 3427 363553 747226 0721 921 6957 828504 51732 4072 214158-
Pohľadávky podielového fondu397 56430610 63312 70751268 5228636 5231 85846 40673125 95711 605127 4761 20750 0822 88615342-
Dlhové cenné papiere2 273 77477377 25328 95146590 7387994 69815 002302 1302 279184 33594 775710 709665161 3219 86523451-
Majetkové účasti1 713 40019415 68124 531690219 04727817 41318 070331 8731 849233 67828 725645 497396171 2492 8981 60931-
Podielové listy investičných fondov812 26946539 12417 17812120 47213021 95510 852221 27754759 84925 748217 9923 14171 6541 7972059-
Nefinančné aktíva257 56702 04506194 710127 094022 1411 56434 98241 67810 094129 09514 103023-
Ostatné aktíva a finančné deriváty439 73987808 56514816 206143 825478136 51639314 94523 542209 9252 41921 117858142-
Prijaté vklady a úvery137 33603 82910239231 775315832515 20795 43920 18830 2941626 3663 096151-
Vydané podielové listy5 363 1051 717140 87988 6341 0521 059 524564178 90545 581915 8446 721520 592185 6841 726 5557 397453 81428 0292 178156-
Ostatné pasíva a finančné deriváty393 876298103 1962718 39562 025654129 28963327 71520 203164 84441624 3371 283201-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt