Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM5 874 8221 705146 25696 1251 4611 106 241610192 42348 7281 076 7387 546510 570232 2481 886 7967 435524 31333 9162 321143-
Pohľadávky podielového fondu368 3953499 78814 20351364 7248036 8221 77536 63074619 53511 935116 2061 42750 3793 18617742-
Dlhové cenné papiere2 216 24171977 36628 66361584 65882103 88515 171302 6022 655159 33198 145670 002669160 97111 11622844-
Majetkové účasti1 815 37115317 23029 458771231 98929219 36219 908365 9472 453232 75732 612670 013435187 4903 0881 70527-
Podielové listy investičných fondov802 18348039 30116 21815116 81213321 52611 168227 04961354 79124 889211 9422 84972 5281 8002016-
Nefinančné aktíva248 70102 01305693 299127 127020 80567031 69940 9398 979029 21713 897023-
Ostatné aktíva a finančné deriváty423 92445577 5834414 760123 701704123 70441012 45523 729209 6552 05523 72783072-
Prijaté vklady a úvery127 68504 4547936928 87333607249 31994 08220 40129 5603026 8553 007151-
Vydané podielové listy5 367 1551 691141 35794 2051 0581 056 735572189 88047 904947 5736 918484 395191 5521 695 1216 955469 95729 5702 284141-
Ostatné pasíva a finančné deriváty380 000144471 8413420 63351 938800119 84661922 09620 300162 11845027 5011 339241-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt