Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM5 448 4531 656141 14993 8561 4221 060 036565193 47543 2731 012 9567 578458 627225 1201 693 6476 482473 68333 2752 218131-
Pohľadávky podielového fondu370 64534610 24814 76549868 6846339 4571 67537 27779120 33911 671104 5901 16455 5603 40417532-
Dlhové cenné papiere2 082 10769975 44829 50959556 98980104 32114 595283 9192 595149 04497 173601 908641154 40210 58122343-
Majetkové účasti1 677 26415915 52327 770751219 41224718 92817 195347 8822 620210 55731 211607 710310172 6992 9081 62912-
Podielové listy investičných fondov736 19545037 42915 18012106 92311819 4109 609217 72954650 51323 162195 0832 50855 7271 7301846-
Nefinančné aktíva225 33001 93705991 714127 238020 85967616 30440 9396 853025 08513 666022-
Ostatné aktíva a finančné deriváty356 90715636 6324416 313444 120198105 29034811 87020 965177 5031 85910 210985616-
Prijaté vklady a úvery126 06204 874039028 1323361028 01692 58120 33521 0664337 1642 825160-
Vydané podielové listy5 025 9161 646135 82092 9459941 015 410520190 69642 873905 2457 103441 140187 6241 545 2906 151421 71129 0862 182129-
Ostatné pasíva a finančné deriváty296 47094549113616 494102 17039799 69346614 90817 163127 28728814 8081 365211-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt