Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM5 203 6291 593139 80793 8071 3651 029 637560187 86841 116979 5348 059414 568219 9641 595 1436 007450 99931 9412 221--
Pohľadávky podielového fondu380 07331411 23515 73750475 9246342 0141 75739 11496220 40011 432103 4621 05553 2652 683215--
Dlhové cenné papiere2 002 63170674 60229 03063539 43575100 98415 310280 3482 614126 28495 734573 059609153 30210 327223--
Majetkové účasti1 549 61015614 82826 829681207 61623316 97814 996330 0122 858193 90830 014555 253242150 8572 8001 581--
Podielové listy investičných fondov703 85740936 61514 7921396 84811216 6298 912213 52555046 86122 428186 8822 47454 9861 753180--
Nefinančné aktíva218 10801 92305890 003126 659020 37167415 32637 6066 366025 76313 3590--
Ostatné aktíva a finančné deriváty349 36276067 4194719 811644 60514296 16140211 79022 750170 1261 62612 8281 02022--
Prijaté vklady a úvery123 27604 729037628 036325441012 709952718 12421 5334233 9312 69116--
Vydané podielové listy4 788 0651 584134 61691 729951985 016519184 62140 211876 2877 545396 724183 2271 452 7195 697396 96028 0072 170--
Ostatné pasíva a finančné deriváty292 28184622 0783716 586112 70189590 53650617 31318 616120 89026820 1081 24334--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt