Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM4 717 6001 535131 43786 3491 321970 631502186 73635 051894 8977 376375 895213 1821 458 3585 951317 14229 6772 062--
Pohľadávky podielového fondu383 17931311 74316 48751382 0965444 4671 78540 5951 14520 15912 329109 94947938 5912 324204--
Dlhové cenné papiere1 859 68270771 36628 04859508 97493101 11713 802263 4842 382111 85791 378524 814597131 7899 090219--
Majetkové účasti1 239 94913112 20121 107640176 46219013 64911 709276 8712 360168 80225 591467 37322159 0482 3111 474--
Podielové listy investičných fondov646 43637733 58713 6081283 8189215 7037 498198 59551247 10022 143170 4183 42447 7941 693154--
Nefinančné aktíva218 96801 91705889 430107 619019 11363115 09937 6068 075026 21913 2010--
Ostatné aktíva a finančné deriváty369 37476237 0994029 852644 18025796 24034512 87724 133177 7241 22913 7001 0598--
Prijaté vklady a úvery112 45104 576038827 091316322513 5611966118 54724 6584919 5582 66620--
Vydané podielové listy4 308 5601 518126 42384 276905924 778464183 42634 526792 5676 851357 078176 0711 312 9605 629273 76425 7712 018--
Ostatné pasíva a finančné deriváty296 578174362 0723018 76382 67649988 76850618 15618 562120 73827323 8201 24022--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt