Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM4 335 4851 498125 24180 4511 217925 202498175 80930 091845 9376 703348 191210 4431 345 8176 461202 03428 6071 783--
Pohľadávky podielového fondu371 43127912 64918 50353189 8156242 6061 54836 6701 12921 11410 591113 12746620 1232 139142--
Dlhové cenné papiere1 705 67274569 44926 59061487 03910593 56012 737258 0862 35096 61191 090496 20757961 6428 715211--
Majetkové účasti1 057 4431329 93917 342555151 61016412 0328 673242 7881 801156 18921 865383 91718747 2071 9311 275--
Podielové listy investičných fondov611 39232330 60211 5871076 1707515 5786 656186 10843752 90922 009161 6363 76441 7591 697148--
Nefinančné aktíva210 01301 94102887 605107 702018 7456249 17336 7917 615026 72213 0660--
Ostatné aktíva a finančné deriváty379 527206596 4293332 963824 334475103 54036012 19328 096183 3131 4654 5821 0586--
Prijaté vklady a úvery108 04804 787041325 06731653313 6701998617 52429 39418812 6102 71122--
Vydané podielové listy3 931 2491 470119 86879 497775882 420459172 65529 366735 6656 117331 360171 4681 183 7305 909184 59724 6091 743--
Ostatné pasíva a finančné deriváty296 183295819543017 71452 50272196 60156615 84521 451132 6933644 8271 28619--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt