Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM4 481 3581 688129 23386 0881 272934 521527184 73329 782878 8077 084349 927227 9181 403 2128 216209 25329 4191 894--
Pohľadávky podielového fondu396 48737214 02518 65753499 8046946 6381 49634 5791 09117 06211 093129 33623619 4082 343185--
Dlhové cenné papiere1 700 94080568 94730 35957470 63912793 57012 530260 8042 49097 77393 069496 29764164 3399 202222--
Majetkové účasti1 141 33313510 33318 346609176 71018214 1668 848260 2521 928152 56524 145419 98845149 5932 0731 326--
Podielové listy investičných fondov640 94236232 80412 5171761 6947517 9026 916194 13849955 87828 905177 4015 19444 9991 923154--
Nefinančné aktíva206 50502 01402386 94607 950018 7396277 94936 7917 851124 72912 8850--
Ostatné aktíva a finančné deriváty395 144141 1086 2093338 727744 505-8110 29444718 69833 915172 3401 6926 1869926--
Prijaté vklady a úvery115 64004 808039425 59224499311 046191 85718 07841 262559 4232 58124--
Vydané podielové listy4 061 0191 663123 71783 095854892 565499181 87329 416768 7626 300329 488182 6351 232 3917 694194 84425 5301 855--
Ostatné pasíva a finančné deriváty304 702267082 9932716 36452 36136498 99876518 58827 201129 5574674 9861 30815--

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt