Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM13 855 8327 318190 781178 2195 6832 497 4861 236312 596136 3821 491 0666 5762 867 501395 2774 747 56817 485966 35729 8082 811405-
Pohľadávky podielového fondu924 9891 9398 3073 931544140 36127535 0167 67851 936447232 37829 756305 8582 66397 3696 13614237-
Dlhové cenné papiere5 209 0231 17483 95229 6464511 084 02052128 03141 304403 2251 8471 175 568133 8501 903 7314 452211 7744 964512175-
Majetkové účasti4 195 8181 19829 32461 7333 078494 50056254 30749 916464 4361 657882 95951 5771 678 2984 362412 3633 0931 946149-
Podielové listy investičných fondov2 243 4642 94361 64276 424270489 54432389 44634 805313 074643336 64864 580576 4363 808188 6483 92220228-
Nefinančné aktíva434 24806 77801 131173 332131 2671 23481 7461 76520 91470 12721 60948742 92910 62301-
Ostatné aktíva a finančné deriváty848 291647786 485209115 730114 5291 445176 649218219 03445 387261 6361 71213 2741 070915-
Prijaté vklady a úvery509 56727932 07478967 46887413 49221 591765250 10822 422120 79355216 1451 62500-
Vydané podielové listy12 540 7437 227188 931172 7674 7422 383 5461 171308 944130 7081 287 2195 6622 376 960328 8254 360 32715 529937 21226 7672 792403-
Ostatné pasíva a finančné deriváty805 648891 0563 38015346 469552 9092 188182 259150240 43744 029266 4461 52613 0001 417182-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt