Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov

Štatistika investičných fondov - Aktíva a pasíva investičných fondov 2)

(v miliónoch EUR; stavy ku koncu obdobia)

V tabuľke sú uvedené národné príspevky k aktívam a pasívam investičných fondov eurozóny
viac

Eurozóna 1)SKATBECYDEEEESFIFRGRIEITLUMTNLPTSILVLT
AKTÍVA/PASÍVA CELKOM12 967 9497 052176 544153 5685 5602 402 6021 251287 196122 3751 429 7616 1722 696 362395 6814 381 96517 724851 00528 9382 471405-
Pohľadávky podielového fondu1 062 7271 76912 0254 070534178 30430834 0878 45463 291571263 04729 081359 8562 76898 9065 2379747-
Dlhové cenné papiere4 785 6801 37978 98726 3864551 026 91441118 60935 762376 0821 7811 110 232122 6321 699 1264 476176 4415 387510154-
Majetkové účasti3 613 3941 14224 13348 3712 880414 66160144 84543 615392 4611 201766 11145 4931 474 4604 124344 2622 8471 676170-
Podielové listy investičných fondov2 071 3712 64553 12769 416261460 58129382 04831 201280 790543319 99360 764530 4833 936171 2333 77117722-
Nefinančné aktíva454 05907 17801 134180 41701 3821 37184 9241 94620 43074 86224 37437644 77510 63601-
Ostatné aktíva a finančné deriváty980 7181171 0945 325296141 72586 2251 972232 213131216 54962 849293 6662 04515 3881 0611111-
Prijaté vklady a úvery584 86409582 69269671 079107942 85425 057874289 55123 881142 92265421 0991 57600-
Vydané podielové listy11 465 6036 867174 191149 0684 6952 272 0961 186283 658116 7111 170 1465 2332 160 998312 3163 944 69315 778818 10225 9102 455403-
Ostatné pasíva a finančné deriváty917 2971851 4011 80717659 426582 7482 811234 55965245 57259 482294 3481 33311 8041 452142-

Legenda:
-    uvedené údaje neexistujú, sú utajené alebo ešte nie sú k dispozícii

Poznámky:
1) Agregát za eurozónu reprezentuje členské štáty EÚ, ktoré prijali spoločnú menu euro k dátumu, ku ktorému sa daná štatistika vzťahuje.
2) Podielové fondy iné ako fondy peňažného trhu.

Nasledujúci zoznam poskytuje kontaktné adresy pre užívateľskú podporu a pre potrebu zdrojových údajov. V prípade otázok ohľadne agregovaných údajov za eurozónu prosím kontaktujte Európsku centrálnu banku, v prípade národných údajov príslušnú národnú centrálnu banku.

Užívateľská podpora:
Eurozóna - Európska centrálna banka statistics[at]ecb.europa.eu
SK - Národná banka Slovenska nbs.statistics[at]nbs.sk
AT - Oesterreichische Nationalbank statistik.hotline[at]oenb.at
BE - Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique datashop[at]nbb.be
CY - Central Bank of Cyprus statistics-cy[at]centralbank.gov.cy
DE - Deutsche Bundesbank statistik-s101[at]bundesbank.de
EE - Eesti Pank ecbdata.mfs[at]eestipank.ee
ES - Banco de Espana be-estad[at]bde.es
FI - Suomen Pankki – Finlands Bank monetarystatistics[at]bof.fi
FR - Banque de France sasm[at]banque-france.fr
GR - Bank of Greece mfm_sec.stat[at]bankofgreece.gr
IE - Central Bank of Ireland statsadmin[at]centralbank.ie
IT - Banca d'Italia statistiche[at]bancaditalia.it
LU - Banque centrale du Luxembourg http://www.bcl.lu/en/statistics/index.html
MT - Central Bank of Malta statistics[at]centralbankmalta.com
NL - De Nederlandsche Bank info[at]dnb.nl
PT - Banco de Portugal distat[at]bportugal.pt
SI - Banka Slovenije fs[at]bsi.si
LV - Latvijas Banka statistika[at]bank.lv
LT - Lietuvos bankas monetary.statistics[at]lb.lt